Dagsorden til møde den 22. april 2021

Der er møde i sygeplejerskernes ledernetværk den 22. april 2021.

Dagsorden til møde den 22. april 2021 i Sygeplejerskernes Ledernetværk (pdf)