Studievejledning ved forsker Rikke Gregersen

Studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen beskriver fordeling af fagområder i ECTS-point, regler om merit og krav til professionsbachelorprojekt.

Lokale studieordninger

De enkelte udbudssteder har individuelle studieordninger, der beskriver de dele, der ikke indgår i den fællesdel.

Københavns Professionshøjskole

Professionshøjskolen University College Lillebælt

Professionshøjskolen University College Syd 

Professionshøjskolen University College Nordjylland 

Professionshøjskolen Absalon

VIA University College

Referat/dagsorden

Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesledernetværk