Planlægning - Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk
Sygeplejerske vejleder en patient

Fælles dokumenter

Medlemmer af netværket kan indsende et dokument, en analyse eller andet materiale, der gælder for hele sygeplejerskeuddannelsen. Nye dokumenter sendes til Lotte Ganner Bech, sekretær for Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesledernetværk: lgb@ucn.dk

Kommissorium for uddannelsesledernetværkene
Danske Professionshøjskolers rektorkollegium omlagde i 2017 de tidligere uddannelsesnetværk til uddannelsesledernetværk. Kommissoriet fra 2017 er fortsat gældende.
Download: Kommissorium for udannelsesledernetværkene, 2017 (pdf)

Medicinhåndteringsprøven på sygeplejerskeuddannelsens 3. semester, vejledende retningslinjer
De vejledende retningslinjer omfatter anbefalinger til rammer og kriterier for prøven i medicinhåndtering og er udarbejdet på baggrund af den tidligere gennemførte analyse af prøven (marts 2019) og med henblik på, at prøven inden for den samme ramme kan rumme UC’ernes forskelligheder særligt i forhold til hvilke spørgsmålstyper prøven indeholder, fx. tekstbesvarelse eller multiple choice.
Retningslinjerne er godkendt af uddannelsesledernetværket d. 31. januar 2020.
Download: Vejledende retningslinjer for prøve i medicinhåndtering på 3. semester

Analysenotat:
Behov for flere studerende på sygeplejerskeuddannelsen (9.12.2019)
Download: Analysenotat: Behov for flere studerende på sygeplejerskeuddannelsen (pdf)
Udarbejdet af Danske Professionshøjskoler og findes også på: Danske professionshøjskoler

Teknologiprofil for sygeplejerskeuddannelsen
Teknologiprofilen er udarbejdet af uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen august 2019.
Download: Teknologiprofil for sygeplejerskeuddannelsen (pdf)

Referat/dagsorden

Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesledernetværk