Sygeplejerske vejleder en patient
Sygeplejerske foran Holbæk Sygehus
Udvikling af uddannelserne i professionshøjskolesektoren bliver drøftet på UCC Carlsberg

Sygeplejerskeuddannelsens ledernetværk

Hjemmesiden er udarbejdet til medlemmer af Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen samt undervisere og administrativt personale på landets sygeplejerskeuddannelser.

Her findes referater, dagsorden til kommende møder, studieordning og andet relevant materiale på tværs af professionshøjskolerne.

Kommissorium

Download: Kommissorium for udannelsesledernetværkene (pdf)

Danske Professionshøjskolers rektorkollegium omlagde i 2017 de tidligere uddannelsesnetværk til uddannelsesledernetværk.

Om professionshøjskolernes ledernetværk

Alle professionsbacheloruddannelser, som udbydes på to eller flere professionshøjskoler, er organiseret med et uddannelsesledernetværk. Formand for netværket er samtidig talsmand for uddannelsen: Oversigt over alle talsmænd (Danske Professionshøjskoler – nederst på siden)

Referat/dagsorden

Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesledernetværk