Referat fra møde den 7. september 2017

Mødet blev afholdt den 7. september 2017 på UCC Campus Carlsberg, København.

Referat: Referat af møde i Uddannelsesleder-netværksmøde den 07.09.2017