Dagsorden til møde den 16. marts 2022

Der er møde i netværket den 16. marts 2022 kl. 10.00-15.00.

Mødet afholdes hos:
VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

Dagsorden: Møde den 16. marts 2022