Mødereferat fra den 30. april 2019

Der var møde den 30. april 2019 i Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen.