Referat af møde den 10. september 2021

Der har været møde i Sygeplejerskeuddannelsernes ledernetværk.

Mødet blev afholdt på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg.

Referat fra møde den 10. september 2021 i Sygeplejerskernes Ledernetværk (pdf)