Referat af møde den 15. juni 2020

Der har været møde. Blev afholdt via Teams.

REFERAT fra møde den 15. juni 2020 (pdf)