Referat fra møde den 7. september 2020 i uddannelsesledernetværket

Der har været møde den 7. september 2020. Mødet blev afholdt på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg.

Referat fra møde den 7. september 2020