Referat af møde den 16. marts 2022

Møde i Sygeplejerskeuddannelsens ledernetværk:

Referat fra møde den 16. marts 2022

Mødet blev afholdt hos:
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N