Referat af møde den 3. juni 2022

Mødet blev afholdt på Hotel Kolding Fjord.

Referat fra møde den 3. juni 2022